Dasar Keselamatan

 

 

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah
digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada
standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk
menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan
penghantaran data peribadi akan dilindungi
dan disimpan dengan menggunakan
teknologi keselamatan yang sesuai.