Piagam Pelanggan

 
 

 • Pengurusan maklum balas pelanggan

  1. Memberi akuan terima dan maklum balas terhadap pertanyaan dan
  aduan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

  2. Mengurus dan menyelesaikan aduan perkhidmatan yang diterima
  dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.

 • Pengurusan kajian kepuasan pelanggan

  1. Membuat analisa dan lapor kajian kepuasan pelanggan kepada pihak
  pengurusan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.