Soalan-Soalan Lazim

 
 
1

Bilakah Bahagian Perhubungan Korporat JPKN ditubuhkan dan bila ianya mula beroperasi?

 

Bahagian ini mula ditubuhkan pada Februari 2010 dan mula beroperasi pada 15 Mac 2010.

 
2

Apakah objektif utama bahagian ini?

 

Untuk meningkatkan tahap keperihatinan jabatan terhadap keperluan pelanggan, meningkatkan imej jabatan ke arah keunggulan dan menumpukan jaminan kualiti perkhidmatan melalui pengurusan standard yang mantap.

 
3

Siapakah yang bertanggungjawab menerima aduan pelanggan di dalam bahagian ini?.

 

Pegawai Perhubungan Aduan Awam.

 
4

Adakah bahagian ini terlibat dengan aktiviti MS ISO?

 

Ya, bahagian ini secara langsung terlibat dengan aktiviti MS ISO setiap tahun di bawah naungan JPKN.