SENARAI APLIKASI KERAJAAN NEGERI SABAH

 

 :: TELAH DIBANGUNKAN

       1.       Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2)

       2.       Sistem Izin Hadir Seminar

       3.       Sistem Izin Keluar Negeri

       4.       Sistem Cuti

       5.       State Project Information System (SPINS)

       6.       Sistem Syor (eSPANS)

       7.       Sistem Iklan & Permohonan Jawatan Online

       8.       Sistem Pemilihan Pelajar Tajaan BKNS

       9.       Sistem Penilaian Markah Pelajar Tajaan BKNS

       10.     Sistem Lapor Diri Pelajar Tajaan BKNS

       11.     Sistem Maklumat Lesen Hiburan Awam Di Negeri Sabah

       12.     Sistem Penilaian Prestasi Kontraktor

       13.     Sistem Fail

       14.     Sistem Daftar Harta Modal

       15.     Sistem Pembayaran Skim Bantuan Am (SBAM)

       16.     Sistem Pembayaran Skim Bantuan Orang Tua (SBOT)

       17.     Sistem Pembayaran Skim Bantuan Anak Yatim (SBAY)

       18.     Sistem Rekod Surat

       19.     Sistem Penyata Gaji Tahunan.

       20.     Sistem Permohonan Projek Kementerian Kewangan

       21.     Sistem Maklumat Arkib Negeri Sabah

       22.     Sistem eStaff

       23.     Sistem Jabatan Cetak Kerajaan

       24.     Sistem ePayA3

       25.     Sistem Laporan Adun

       26.     Sistem Trek-ICT

       27.     Sistem Bantuan Anak Yatim & Miskin

       28.     Sistem Jemputan Elektronik

       29.     Sistem Pukonsa

       30.     Sistem Prestasi

       31.     Sistem APN Keluar Negeri

       32.     Sistem Izin Kursus Insan

       33.     Sistem Penyata Pentadbiran 28(2)

       34.     Sistem Maklumat Projek Penswastaan Negeri (SMPP)

       35.     Sistem Permohonan Pinjaman Kenderaan

       36.     Sistem Bersepadu Jabatan Cetak Kerajaan – ePesanan & eBayaran

       37.     Sistem Maklumat Aplikasi Kerajaan Negeri Sabah (Repositori)

       38.     Sistem Tuntuan Elaun Hitungan Kilometer

       39.     Sistem Gaji & Maklmat Inventori Jawatan

       40.     Sistem Akaun Utama

       41.     Sistem Akaun Kewangan Bendahari

       42.     Sistem Akauan Kewangan Gaji Pusat

       43.     Sistem Kelompok JBN (Baucar & Resit)

       44.     Sistem Akaun Kewangan Jabatan Kerja Raya

       45.     Sistem Akaun Kewangan Jabatan Pertanian

       46.     Sistem Akaun Kewangan Jabatan Tanah & Ukur

       47.     Sistem Pendaftaran Baucar

       48.     Sistem Penyemakan Baucar

       49.     Sistem Pendaftaran Baucar Berasingan Gaji

       50.     Sistem Pendahuluan Kenderaan

       51.     Sistem Pendahuluan Diri

       52.     Sistem Pencen Negeri Sabah

       53.     Sistem Bayaran Balik Pinjaman Perumahan

       54.     Sistem Pungutan Hasil Am

       55.     Sistem Pembayaran Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah

       56.     Sistem Bayaran Pukal Telekom

       57.     Sistem Bayaran Bil Setempat

       58.     Sistem Media Magnetik

       59.     Sistem eBintang

       60.     Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri

       61.     Sistem Pergerakan Pegawai

       62.     Sistem Permohonan Jawatan IT

       63.     Sistem Maklumat Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah

       64.     Sistem Maklumat Pejabat Hasil Bumi

       65.     Sistem Maklumat Ahli Komuniti Masjid Negeri Sabah

       66.     Software Library System

       67.     Sistem Pendaftaran Pelajar Pelajar Tingkatan 1 (JHEAINS)

       68.     Sistem Maklumat Wanita (Modul Ibu Tunggal)- Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah

       69.     Sistem Maklumat Profail Daerah

       70.     Sistem Harta

       71.     Sistem eTour

       72.     Mechanical Plant Inventory System

       73.     Sistem Pengurusan Harta Awam Negeri Sabah (SISPHANS)

       74.     JMS - Sistem Semak dan Kelompok Baucer

       75.     SISVOT – Sistem Buku Vot

       76.     SISWANG - Sistem Kewangan Bendahari

       77.     Sistem Lesen Berniaga

       78.     Sistem Hasil Jabatan Perhutanan Sabah

       79.     Sistem Pengurusan Kayu

       80.     Sistem Pendaftaran Buku Kaunterfoil

       81.     Sistem Rekod Pegerakan Kertas-kertas Siasatan

       82.     Sistem Arahan Pengukuran

       83.     Sistem TDP Capture

       84.     Sistem Maklumat Hasil Jualan

       85.     Sistem Billing Form 2B

       86.     Sistem Analisis Nombor TDP

       87.     Forestry Seed Management System

       88.     Forest Industry Modules

       89.     Sistem Lelong Balak Deramakot

       90.     Sistem Lejer Lesen Pembalakan

       91.     Log Production System

       92.     License Master System

       93.     Royalty Billing System

       94.     Sistem Pengesanan Balak

       95.     Sistem Maklumat Pokok Hutan Simpan

       96.     Sistem Sabah Made Product

       97.     Sistem Maklumat Statistik Untuk Pelaburan Negeri Sabah

       98.     Sistem Pemantauan Projek MID

       99.     Sistem Data Bakal Pelabur

       100.   Sistem Zakat

       101.   Sistem Peperiksaan - JHEAINS

       102.   Sistem Pemilihan Pelajar Tingkatan 1 – JHEAINS

       103.   Sistem Maklumat Ibu Tunggal

       104.   Sistem Maklumat Profail Wanita

       105.   Sistem Maklumat Lembaga Peperiksaan SRU

       106.   Sistem Maklumat Lembaga Peperiksaan SMA

       107.   Sistem Maklumat JKKK

       108.   Sistem Maklumat UPKR

       109.   Sistem Rekod Penggambaran Syarikat Asing Di Negeri Sabah

       110.   Sistem Rekod Penyelidikan

       111.   Sistem Rekod Permohonan Pas Kerja Negeri Sabah

       112.   Sistem Rekod Permohonan Pas Tinggal Tetap Negeri Sabah

       113.   Sistem Penduduk Tetap

       114.   Sistem Maklumat Muallaf

       115.   Sistem Maklumat MGI Halal Sabah

       116.   Sistem Maklumat Masjid, Surau & Musalla

       117.   Sistem Maklumat Nikah, Cerai & Rujuk

       118.   Sistem Pendaftaran Pelawat

       119.   Sistem Perakuan Permohonan Tanah (Pejabat Hasil Bumi)

       120.   Sistem Semakan Status Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) & Laporan Penilaian Prestasi (LPP)

       121.   Sistem Maklumat Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

       122.   Sistem Maklumat Rakaman Kehadiran Online

       123.   Sistem Maklumat Direktori Online

       124.   Sistem Maklumat Kilang-kilang Di Negeri Sabah

       125.   Single-Sign On - Portal Aplikasi Kerajaan Negeri Sabah

       126.   Sistem Bancian Isi Rumah Berpendapatan Rendah Di Negeri Sabah

       127.   Sistem Maklumat Pemaju Perumahan Sabah

       128.   Sistem Pengurusan Penginapan (JPSM, INSAN & Pusat Latihan)

       129.   Sistem Tempahan Kenderaan

       130.   Sistem Aduan / Maklum Balas Pelanggan

       131.   Sistem Bajet Negeri Sabah (Modul Pertanyaan & Laporan)

       132.   Sistem Maklumat Perolehan POL (Minyak Kenderaan)

       133.   Sistem Maklumat Rekod Permit Penggambaran Online

       134.   Sistem Permohonan Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah (Online)

       135.   Sistem Semakan Bayaran Anggota Kerajaan Negeri Sabah

       136.   Sistem Pemantauan Penghantaran FTP - Bendahari Daerah

       137.   Sistem Tempahan Makmal ICT Kerajaan Negeri Sabah

       138.   Sistem Skim Bantuan Khas Pekebun-pekebun Kecil Kelapa Sawit

       139.   Sistem Maklumat Pengurusan Penginapan Kompleks Sukan Likas

       140.   Sistem Maklumat Pungutan Hasil Kerajaan Negeri Sabah

       141.   Sistem Bayaran Pukal Waran Perjalanan Udara e-Waran

       142.   Sistem Permohonan Rumah Kerajaan

       143.   Sistem Maklumat Rekod Tindakan Tatatertib

       144.   Sistem Maklumat Pengisytiharan Harta

       145.   Sistem Pengurusan Bantuan Kebajikan

       146.   Borang Kajian Online IPv6

       147.   Sistem Upload Pemakluman JBN

       148.   Sistem Maklumat Profail Kompetensi (Latihan) JPKN

       149.   Sistem Zakat Bersepadu - Modul Kewangan

       150.   SMArTPADI - Sistem Maklumat Tanaman Padi Daerah

       151.   Sistem Maklumat SGA / FML

       152.   Sistem Maklumat Pengurusan Alam Sekitar Bersepadu (IEIMS)

       153.   Sistem Tempahan Penginapan/Pengangkutan VVIP

       154.   Projek MySMS (Sistem Semakan Status Permohonan Biasiswa)

       155.   Portal Himpunan Inovasi Negeri Sabah (HINS)

       156.   Sistem Pengurusan Hansard

       157.   Sistem Trek Insiden Keselamatan ICT

:: PEROLEHAN SECARA OUT SOURCE

       01.       Sistem Semakan Kehadiran Kerja Kakitangan Negeri (TAS)

       02.       Electronic Document Management System (EDMS)

       03.       Sabah Job Center (Job Portal)

       04.       DAVETSA

       05.       Sistem Integrated Library Management Utility (ILMU)

       06.       Sistem Maklumat Tanah – Jabatan Tanah & Ukur

       07.       Sistem Bil Air – Jabatan Air Negeri Sabah

       08.       Sistem Pengaduan Awam - Biro Pengaduan Awam Negeri Sabah

       09.       Sabah Museum Repository Information Cultural Heritage System (SMRICHES)

       10.       SPINS+

 :: DALAM PEMBANGUNAN

     Sistem Maklumat Pendaftaran Orang Kurang Upaya

     Sistem Maklumat Perkhidmatan Program Sosial

     Sistem Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa

     Sistem Tuntutan Elaun Keluar Daerah

     Sistem Pendaftaran Maklumat Penyelidik

     Sisvot Web Based

 

Kemaskini terakhir: 05-Sep-2013 1:58 AM

Paparan Terbaik Resolusi 1024 x 768, Internet Explorer 6.0
Hakcipta Terpelihara © 2008 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri.

Notis Penafian (Disclaimer Notice) :
Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah tidak akan bertanggungjawab kepada sebarang kerosakan atau kerugian disebabkan penggunaan sebarang maklumat dari laman web ini.

Laman utama - BLK Pengenalan kepada Bahagian Perlaksanaan Sistem IT Kakitangan Bahagian Perlaksanaan Sistem IT Aplikasi Sistem Direktori Kakitangan Aktiviti-aktiviti yang telah berlangsung Senarai Pautan