Get Adobe Flash player

SALAM SEJAHTERA SALAM 1 MALAYSIA

Selamat datang dan terima kasih kerana melayari Laman Web Rasmi Kumpulan Sokongan IT (KSIT) Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Sabah. Kumpulan Sokongan IT Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan adalah merupakan satu bahagian yang dikenali sebagai Bahagian Komputer di Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan. Objektifnya adalah untuk menyokong pencapaian misi dan visi Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan melalui penggunaan teknologi komputer terkini dan berkesan. Kami juga bersedia untuk membantu semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Kerajaan dalam usaha menyebarkan maklumat dan permasalahan ICT kepada pihak yang berkenaan.