MENU MBJ

    HUBUNGI KAMI

  • Ibu Pejabat
  • Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
  • Beg Berkunci 2057, Wisma Kewangan 
  • 88999 Kota Kinabalu, Sabah.
  • Tel : 088 - 272 444
  • Faks : 088 - 215 116
  • E-mail : webmaster@sabah.gov.my

STATISTIK PENGGUNA

web counter
Bilangan Pengunjung

PENGENALAN

Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Penubuhan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) JPKN adalah bertepatan dengan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh JPA iaitu :

a. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahaun 1992 - Penyusunan Semula Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-Pekerja Sektor Awam.

b. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002 - MBJ Di Peringkat Kementerian/Jabatan/Pihak Berkuada/Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan.

Apa itu MBJ?

Majlis Bersama Jabatan (MBJ) ialah sebuah medium dua hala, di mana Pihak Pekerja diberi saluran untuk berkomunikasi dengan Pihak Pengurusan dalam menyuarakan pendapat, pandangan serta menyumbang idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi.

Penubuhan MBJ

Semua agensi Kerajaan yang mengendalikan secara langsung urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan hal ehwal kewangan serta mempunyai kuasa untuk menimbang dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara tersebut adalah dikehendaki menubuhkan MBJ. Bagi tujuan penubuhan MBJ, satu draf perlembagaan yang telah dipersetujui oleh Pihak Pengurusan dan Pihak Pekerja perlu digubal terlebih dahulu dan hendaklah dikemukakan kepada JPA untuk kelulusan.